Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ÚRADNÁ TABUĽA

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o zmene navrhovanej činnosti - Lanová dráha Biela Púť - Priehyba, Reštaurácia Priehyba. Vytlačiť
 


 
 

Program záchrany NPP Vrbické plesoVytlačiť
 

V prílohe program záchrany NPP Vrbické pleso


 
 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 : urad@demanovskadolina.info Vytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania, nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania - VO Biela Púť - Koliesko Vytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ivan Terek Vytlačiť
 

Obec Demänovská Dolina oznamuje občanovi Ivanovi Terekovi, nar. 1981 hlásený trvalý pobyt na obec Demänovská Dolina, že na obecnom úrade v Demänovskej Doline má uloženú listovú zásielku doručenú od Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Štúrova 34, 031 01 Liptovský Mikuláš, ktorú si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade v pracovných dňoch počas úradných hodín v termíne od 03.08.2017 – 28.08.2017.


 
 

Verejná vyhláška - oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Peter StrnádVytlačiť
 

Obec Demänovská Dolina oznamuje občanovi Peter Strnád, nar. 1977 hlásený trvalý pobyt na obec Demänovská Dolina, že na obecnom úrade v Demänovskej Doline má uloženú listovú zásielku doručenú od Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Liptovskom Mikuláši, M. M. Hodžu 30, 031 01 Liptovský Mikuláš, ktorú si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade v pracovných dňoch počas úradných hodín v termíne od 02.08.2017 – 25.08.2017.


 
 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru Vytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Liptovský Mikuláš od 19.07.2017 od 10:00 hod. - do odvolania.


 
 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 4.11.2017 - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volenýVytlačiť
 


 
 

Záverečný účet obce Demänovská Dolina za rok 2016Vytlačiť
 


 
 

Evidované voľné pracovné miesta na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Liptovskom Mikuláši k 10.03.2017Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie VPM 10.3.2017.pdf VPM 10.3.2017.pdf (400.1 kB)

 
 

Cenník použitia mechanizmov na rok 2016/2017Vytlačiť
 


 
 

Rozpočet na rok 2017, vyhliadkový rozpočet na roky 2018 a 2019Vytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška - návrh územný plán zóny vymedzené územie s označením G - chatová osada ICHR Repiská - verejné prerokovanieVytlačiť
 

schéma záväzných častí schema.pdf schema.pdf (375.7 kB)
doložka civilnej obrany 6.pdf 6.pdf (357.5 kB)
vymedzenie regulovaných priestorov 5.pdf 5.pdf (737.7 kB)
hlavný výkres priestorovej a funkčnej regulácie 4.pdf 4.pdf (1.3 MB)
výkres verejnej dopravnej a technickej vybavenosti 3.pdf 3.pdf (932.6 kB)
výkres komplexného urbanistického návrhu riešenia územia 2.pdf 2.pdf (1.2 MB)
širšie vzťahy 1.pdf 1.pdf (84.8 MB)

 
 

Zmeny a doplnky č. 1 k ÚPN-O - VZNVytlačiť
 


 
 

Schválený rozpočet obce Demänovská Dolina na rok 2015 a vyhliadkový rozpočet na roky 2016, 2017Vytlačiť
 


 
 

OFICIÁLNE VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB 15. november 2014Vytlačiť
 

Miestna volebná komisia v Demänovskej Doline v súlade s § 45 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb starostu obce Demänovská Dolina a výsledky volieb do Obecného zastupiteľstva v Demänovskej Doline, ktoré sa uskutočnili dňa 15.11.2014.


 
 

Verejné obstarávanie - zákazky podľa § 9 ods.9

V zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonovVytlačiť
 

Prieskum trhu - ÚK III. NP.


 
 

V zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonovVytlačiť
 

Prieskum trhu - nákup nakladača Valtra


 
 

V zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonovVytlačiť
 

Prieskum trhu - nákup zametacej metly so zberačom


 
 

V zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonovVytlačiť
 

Prieskum trhu - oprava výtlkov cestného telesa Biela Púť - koliesko


 
 

V zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonovVytlačiť
 

Prieskum trhu - vypracovanie projektovej dokumentácie Rekonštrukcia vodojemu Staré Koliesko


 
 

V zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonovVytlačiť
 

Pieskum trhu - Slaboprúdové rozvody


 
 

V zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonovVytlačiť
 

Prieskum trhu - obchod, reštaurácia ÚK


 
 

V zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonovVytlačiť
 

Prieskum trhu - byty ÚK


 
 

V zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonovVytlačiť
 

Prieskum trhu - kotolňa


 
 

V zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vytlačiť
 

Prieskum trhu - snehové reťaze traktor


 
 

V zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonovVytlačiť
 

Prieskum trhu - Zdravotechnické inštalácie budova Obecného úradu Demänovská Dolina


 
 

V zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonovVytlačiť
 

Prieskum trhu - Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody budova Obecného úradu Demänovská Dolina


 
 

V zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonovVytlačiť
 

Prieskum trhu - Vonkajšia plynová prípojka k Obecnému úradu v Demänovskej Doline


 
 

Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky

V zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonovVytlačiť
 

Výzva na predkladanie ponúk (podlimitná zákazka) - "Prístavba , nadstavba, stavebné úpravy obecného úradu Demänovská Dolina Vám oznamujeme zverejnenie zákazky  číslo 18909-WYP, vestník VO č.: 161/2014 zo dňa 19.08.2014


 
 

V zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonovVytlačiť
 

Výzva na predkladanie ponúk (podlimitná zákazka) - "Prístavba , nadstavba, stavebné úpravy obecného úradu Demänovská Dolina Vám oznamujeme zverejnenie zákazky  číslo 18909-WYP, vestník VO č.: 161/2014 zo dňa 19.08.2014 - Redakčná oprava


 
 

Obec podporuje mladých športovcov:
http://www.kaljasna.sk/
http://www.brosova.sk/


Vážení obyvatelia,
dňom 29.05.2017 sa začali stavebné práce na rekonštrukcii vodojemu Staré Koliesko.
Harmonogram prác je nasledovný:
-výkopové práce na položenie kábla elektrickej energie
-stavebné práce všeobecného charakteru, oprava omietok, vnútorných stien vodojemu
-príprava a výmena armatúr osadenie úpravy vody

Viac ohľadom rekonštrukcie a aktuálne zmeny nájdete na našom webe: www.demanovskadolina.info

Poprosili by sme Vás o zhovievavosť počas rekonštrukcie, robíme to pre nás všetkých.

starostka obce
Ľubomíra Klepáčová

Mapa Demänovská Dolina

Súbor na stiahnutie mapa-web.gif (9.4 MB)

dnes je: 23.8.2017

meniny má: Filip

webygroup

Úvodná stránka