Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Demänovská Dolina, Jasná, Tri studničky, Jaskyne, Lúčky, ZáhradkyHľadať
 
 

Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór obce

 

Adresa : 

Kontakt : 

e-mail: 

Hlavný kontrolór je zamestnanom obce a ak to zákon neustavuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitého predpisu. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo.  Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadnych, kontrolnych alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestrane v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

 
Kontrolnej činnosti podlieha:

obecný úrad
rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou
právnické osoby v ktorých má obec majetkovú účasť
osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie, návratné alebo nenávratné finančné výpomoci.

 
Vykonáva kontrolu:

 • kontrola príjmov a výdavkov rozpočtu a hospodárenia s majetkom obce
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí
 • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov EU
 • zúčastňuje sa na zasadnutí OZ s hlasom poradným
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka
 • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje zákon č. 152/1998 Z.z.
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti

 

Kontakt: +421 903 503 418

Súbor na stiahnutie cenník 2018 zima.pdf (363.3 kB)
Súbor na stiahnutie DD Harmonogram vývozu KO+SEP..pdf (109.4 kB)
Súbor na stiahnutie PRO Demänovská Dolina 2014-2020 final.pdf (1.4 MB)
 • Sobota-6-11graphic-icon
 • Nedeľa-1-13graphic-icon
 • Pondelok-3-15graphic-icon

SKI BUS JASNÁ

Horská záchranná služba

telefónne číslo: 18 300

Mapa Demänovská Dolina

Súbor na stiahnutie mapa-web.gif (9.4 MB)

dnes je: 20.1.2019

meniny má: Dalibor

Doplnili sme bezpečnostné prvky na priechody pre chodcov. Jednou z priorít OÚ je bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov obce.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka