Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Demänovská Dolina, Jasná, Tri studničky, Jaskyne, Lúčky, ZáhradkyHľadať
 
 

Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór obce

Ing. Barbora Zajíčková

Kontakt : +421 903 950 150

e-mail: kontrolor@demanovskadolina.info

Hlavný kontrolór je zamestnanom obce a ak to zákon neustavuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitého predpisu. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo.  Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadnych, kontrolnych alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestrane v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

 
Kontrolnej činnosti podlieha:

obecný úrad
rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou
právnické osoby v ktorých má obec majetkovú účasť
osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie, návratné alebo nenávratné finančné výpomoci.

 
Vykonáva kontrolu:

  • kontrola príjmov a výdavkov rozpočtu a hospodárenia s majetkom obce
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce
  • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí
  • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov EU
  • zúčastňuje sa na zasadnutí OZ s hlasom poradným
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka
  • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje zákon č. 152/1998 Z.z.
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti

 

SKI BUS JASNÁ

Horská záchranná služba

telefónne číslo: 18 300

Mapa Demänovská Dolina

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Doplnili sme bezpečnostné prvky na priechody pre chodcov. Jednou z priorít OÚ je bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov obce.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka