Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Demänovská Dolina, Jasná, Tri studničky, Jaskyne, Lúčky, ZáhradkyHľadať
 
 

Web stránka obce Demänovská Dolina.

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška - oznámenieVytlačiť
 

Verejná vyhláška - oznámenie o využití územia


 
 

Na stiahnutie : Zmluva na vývoz separovaného odpadu pre podnikateľské subjekty Vytlačiť
 

Usmernenie pre podnikateľské subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť na území obce Demänovská Dolina. 

V zmysle § 80 odst. 1 zákona o odpadoch č. 79/2015, komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov  vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby – podnikateľa.

Na základe vyššie uvedeného, komunálnym odpadom nie je odpad vznikajúci pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa.

V zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z., pôvodca odpadu z obalov, ktorý nie je súčasťou komunálneho odpadu a pre ktoré nie je výrobcom obalov, ich môže odovzdať iba osobe oprávnenej na zber odpadov z obalov alebo do zariadenia na zhodnocovanie odpadov z obalov.

Na základe vyššie uvedeného a v súlade s ustanoveniami zmluvy, si Vás dovoľujeme upozorniť, že v zmysle zákona o odpadoch podnikateľské subjekty, ktoré vykonávajú svoju činnosť na území obce/mesta a ktorých podnikateľskou činnosťou odpady vznikajú, sú plne zodpovedné za zabezpečenie triedeného zberu svojich odpadov. Podnikateľské subjekty sú povinné zabezpečovať triedený zber na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. Náklady na zabezpečenie triedeného zberu odpadov nehradí organizácia zodpovednosti výrobcov, ale hradí ich podnikateľský subjekt, ktorého činnosťou tento odpad vzniká. Podnikateľské subjekty sú povinné mať uzatvorenú zmluvu so zberovou spoločnosťou.  Podľa § 14 ods. 1 písm. e ) držiteľ odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nie je v odseku 5, § 38 ods. 1 písm. a) a d), § 49 písm. a) a b) a § 72 ustanovené inak a ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám.


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Verejná vyhláška - TMR, a.s.


 
 

Oznámenie o uložení písomnosti - Bajdík Anton Vytlačiť
 

Obec Demänovská Dolina oznamuje občanovi Antonovi  Bajdíkovi, nar. 1965 hlásený trvalý pobyt na obec Demänovská Dolina, že na obecnom úrade v Demänovskej Doline má uložený poštový peňažný poukaz doručený od JUDr. Stacho Chladný- súdny exekútor, Stráž  223, 960 01Zvolen, ktorý si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade v pracovných dňoch počas úradných hodín v termíne od 28.02.2019 –23.04.2019.


 
 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov a sadzba poplatku za uloženie odpadu Vytlačiť
 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Demänovská Dolina za kalendárny rok 2018 je : 28,55 % .

Sadzba poplatku pre rok 2019 za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemového komunálneho odpadu na skládku odpadov je  10,- EUR.


 
 

Voľby do Európskeho parlamentu - Vytvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti Vytlačiť
 


 
 
Položky 31-36 z 106

Obecné zastupiteľstvo

Kontakt: +421 903 503 418

Súbor na stiahnutie cenník 2018 zima.pdf (363.3 kB)
Súbor na stiahnutie DD Harmonogram vývozu KO + sep.zb..pdf (55.4 kB)
Súbor na stiahnutie PRO Demänovská Dolina 2014-2020 final.pdf (1.4 MB)

SKI BUS JASNÁ

Horská záchranná služba

telefónne číslo: 18 300

Mapa Demänovská Dolina

Súbor na stiahnutie mapa-web.gif (9.4 MB)

dnes je: 23.4.2019

meniny má: Vojtech

Doplnili sme bezpečnostné prvky na priechody pre chodcov. Jednou z priorít OÚ je bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov obce.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka