Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Demänovská Dolina, Jasná, Tri studničky, Jaskyne, Lúčky, ZáhradkyHľadať
 
 

Na stiahnutie : Zmluva na vývoz separovaného odpadu pre podnikateľské subjekty

Na stiahnutie : Zmluva na vývoz separovaného odpadu pre podnikateľské subjekty Vytlačiť
 

Usmernenie pre podnikateľské subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť na území obce Demänovská Dolina. 

V zmysle § 80 odst. 1 zákona o odpadoch č. 79/2015, komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov  vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby – podnikateľa.

Na základe vyššie uvedeného, komunálnym odpadom nie je odpad vznikajúci pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa.

V zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z., pôvodca odpadu z obalov, ktorý nie je súčasťou komunálneho odpadu a pre ktoré nie je výrobcom obalov, ich môže odovzdať iba osobe oprávnenej na zber odpadov z obalov alebo do zariadenia na zhodnocovanie odpadov z obalov.

Na základe vyššie uvedeného a v súlade s ustanoveniami zmluvy, si Vás dovoľujeme upozorniť, že v zmysle zákona o odpadoch podnikateľské subjekty, ktoré vykonávajú svoju činnosť na území obce/mesta a ktorých podnikateľskou činnosťou odpady vznikajú, sú plne zodpovedné za zabezpečenie triedeného zberu svojich odpadov. Podnikateľské subjekty sú povinné zabezpečovať triedený zber na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. Náklady na zabezpečenie triedeného zberu odpadov nehradí organizácia zodpovednosti výrobcov, ale hradí ich podnikateľský subjekt, ktorého činnosťou tento odpad vzniká. Podnikateľské subjekty sú povinné mať uzatvorenú zmluvu so zberovou spoločnosťou.  Podľa § 14 ods. 1 písm. e ) držiteľ odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nie je v odseku 5, § 38 ods. 1 písm. a) a d), § 49 písm. a) a b) a § 72 ustanovené inak a ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám.


 
 

SKI BUS JASNÁ

Horská záchranná služba

telefónne číslo: 18 300

Mapa Demänovská Dolina

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Doplnili sme bezpečnostné prvky na priechody pre chodcov. Jednou z priorít OÚ je bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov obce.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka